INSANITY® to MAX Interval Training, gdzie zastępujemy tradycyjne ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, ćwiczeniami o maksymalnej dynamice i przeplatamy je krótkimi okresami odpoczynku. Wykonywanie ćwiczeń o wysokiej intensywności, zmusza organizm do korzystania przez mięśnie z włókien szybko kurczliwych zwykle nie zaangażowanych w ćwiczenia cardio.

insanity zajęcia