Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00 Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
08.00 - 09.00 Tabata
08.00 - 09.00
Joanna Jachym – Drewniak
Cross
08.00 - 09.00
Dominika Firek
Cross
08.00 - 09.00
Dominika Firek
09.00 - 10.00 Stretching podstawowy
09.00 - 10.00
Joanna Jachym – Drewniak
Body Ball
09.00 - 10.00
Ania Moskwa
BPU
09.00 - 10.00
Tomek Pilarz
Body Ball
09.00 - 10.00
Joanna Jachym – Drewniak
Stretching podstawowy
09.00 - 10.00
Agnieszka Zembroń
Cross
09.00 - 10.00
Dominika Firek
Body Shape
09.00 - 00.00
10.00 - 11.00 Zdrowy Kręgosłup
10.00 - 11.00
Ania Moskwa
Power Yoga
10.00 - 11.00
Tomek Pilarz
Zdrowy Kręgosłup
10.00 - 11.00
Joanna Jachym – Drewniak
Body Shape
10.00 - 11.00
Agnieszka Zembroń
BPU
10.00 - 11.00
Stretching podstawowy
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Golden Fitness
11.00 - 12.00
Tomek Pilarz
Golden Fitness
11.00 - 12.00
Tomek Pilarz
Body Shape
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Stretching podstawowy
12.00 - 13.00
Tomek Pilarz
13.00 - 14.00 Stretching zaawansowany
13.00 - 14.00
Tomek Pilarz
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 TBC
16.00 - 17.00
Joanna Jachym – Drewniak
BPU
16.00 - 17.00
Ania Moskwa
17.00 - 18.00 Pump
17.00 - 18.00
Gosia Kubiak
Body Shape
17.00 - 18.00
Joanna Jachym – Drewniak
TBC
17.00 - 18.00
Ania Moskwa
Trening obwodowy
17.00 - 18.00
Ania Moskwa
18.00 - 19.00 Insanity
18.00 - 19.00
Gosia Kubiak
Stretching podstawowy
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
Step
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
Zdrowy Kręgosłup
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
Step
18.00 - 19.00
Iwona Kot
19.00 - 20.00 Step
19.00 - 20.00
Marta Korcela
Salsation
19.00 - 20.00
Gosia Mróz
Insanity
19.00 - 20.00
Gosia Kubiak
Rootz
19.00 - 20.00
Gosia Mróz
Pump
19.00 - 20.00
Iwona Kot
20.00 - 21.00 Stretching podstawowy
20.00 - 21.00
Marta Korcela
Pump
20.00 - 21.00
Gosia Mróz
Cross
20.00 - 21.00
Dominika Firek
Salsation
20.00 - 21.00
Gosia Mróz
ABS
20.00 - 21.00
Iwona Kot
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00 Stretching podstawowy
09.00 - 10.00
Joanna Jachym – Drewniak
Stretching podstawowy
09.00 - 10.00
Agnieszka Zembroń
10.00 - 11.00 Stretching podstawowy
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Stretching podstawowy
12.00 - 13.00
Tomek Pilarz
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Stretching podstawowy
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Stretching podstawowy
20.00 - 21.00
Marta Korcela
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
11.00 - 12.00 Golden Fitness
11.00 - 12.00
Tomek Pilarz
Golden Fitness
11.00 - 12.00
Tomek Pilarz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Środa

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00 Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
Cross
07.00 - 08.00
Jakub Koczyjan
08.00 - 09.00 Cross
08.00 - 09.00
Dominika Firek
Cross
08.00 - 09.00
Dominika Firek
09.00 - 10.00 Cross
09.00 - 10.00
Dominika Firek
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Cross
20.00 - 21.00
Dominika Firek
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00 Tabata
08.00 - 09.00
Joanna Jachym – Drewniak
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
13.00 - 14.00 Stretching zaawansowany
13.00 - 14.00
Tomek Pilarz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
17.00 - 18.00 Pump
17.00 - 18.00
Gosia Kubiak
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pump
19.00 - 20.00
Iwona Kot
20.00 - 21.00 Pump
20.00 - 21.00
Gosia Mróz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
18.00 - 19.00 Insanity
18.00 - 19.00
Gosia Kubiak
19.00 - 20.00 Insanity
19.00 - 20.00
Gosia Kubiak
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
18.00 - 19.00 Step
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
Step
18.00 - 19.00
Iwona Kot
19.00 - 20.00 Step
19.00 - 20.00
Marta Korcela
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Poniedziałek

Środa

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00 Body Ball
09.00 - 10.00
Ania Moskwa
Body Ball
09.00 - 10.00
Joanna Jachym – Drewniak
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10.00 - 11.00 Zdrowy Kręgosłup
10.00 - 11.00
Ania Moskwa
Zdrowy Kręgosłup
10.00 - 11.00
Joanna Jachym – Drewniak
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Zdrowy Kręgosłup
18.00 - 19.00
Ania Moskwa
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00 Body Shape
09.00 - 00.00
10.00 - 11.00 Body Shape
10.00 - 11.00
Agnieszka Zembroń
11.00 - 12.00 Body Shape
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Body Shape
17.00 - 18.00
Joanna Jachym – Drewniak
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Wtorek

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
19.00 - 20.00 Salsation
19.00 - 20.00
Gosia Mróz
20.00 - 21.00 Salsation
20.00 - 21.00
Gosia Mróz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00 BPU
09.00 - 10.00
Tomek Pilarz
10.00 - 11.00 BPU
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 BPU
16.00 - 17.00
Ania Moskwa
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Środa

Czwartek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10.00 - 11.00 Power Yoga
10.00 - 11.00
Tomek Pilarz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00 TBC
16.00 - 17.00
Joanna Jachym – Drewniak
17.00 - 18.00 TBC
17.00 - 18.00
Ania Moskwa
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Wtorek

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
17.00 - 18.00 Trening obwodowy
17.00 - 18.00
Ania Moskwa
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
19.00 - 20.00 Rootz
19.00 - 20.00
Gosia Mróz
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
20.00 - 21.00 ABS
20.00 - 21.00
Iwona Kot
Kliknij zajęcia, by poznać szczegóły

Piątek